Steiner & Associates

Naším poslaním je hľadať cestu tam, kde na prvý pohľad nie je.

O nás

Vitajte v advokátskej kancelárii, kde advokáti rozumejú vašim potrebám, komunikujú jazykom, ktorému rozumiete,  navrhujú riešenia, ktoré sú pre vás prijateľné. Sídlo kancelárie je v meste Košice.

Naša práca je založená na nasledovných princípoch:

Obvyklá metóda fakturácie pre právnické firmy je fakturovaná hodina, v ktorej advokáti účtujú hodinovú sadzbu za každého právnika, ktorý pracuje na vašom prípade. Tento model podporuje neefektívnosť a nepredvídateľnosť ceny právnych služieb. Naši právnici nie sú posudzovaní podľa hodín, ktoré účtujú, ale skôr za kvalitu práce a vzťahy, ktoré budujú s našimi klientami. My pracujeme s paušálnymi poplatkami, poplatkami na mesačných limitoch, na zálohách a to všetko v závislosti od rozsahu právneho zadania aby to čo najviac vyhovovalo našim klientom.

Garantujeme, že naši klienti nikdy nebudú prekvapení faktúrou od advokátskej kancelárie Steiner & Associates s.r.o.

Uvedomujeme si ako sú právne záležitosti dôležité pre našich klientov a preto je klient členom nášho tímu. Vďaka online systému na správu advokátskej kancelárie má každý náš klient 24 hodín 7 dni v týždni prístup ku svojim spisom. Rovnako sa vždy s klientom poradíme a vysvetlíme mu všetky súvislosti s pripravovaným právnym postupom.

Poslanie advokáta ako osoby, ktorá je privolaná na pomoc berieme vážne. U nás sa vám nikdy nestane, že sa nám nedovoláte a to ani mimo úradných hodín, alebo že budete čakať na odpoveď dlhšie ako jeden deň. Advokácia je služba a služba musí byť prvotriedna. To je naše motto na ktorom stoja základy advokátskej kancelárie Steiner & Associates s.r.o.

Naše zameranie

Zameriavame sa na menej, aby sme poskytli viac!

Korporátne právo

Poskytujeme právne služby malým a stredný podnikom, ktoré sprevádzame na ich ceste podnikaním.

Neziskové právo

V oblasti práva neziskových organizácií pracujeme už dlhodobo a sme jedným z lídrov na slovenskom trhu.

Právo ochrany súkromia

V dobe, kedy súkromie čelí množstvu hrozieb, je kľúčové byť v súlade s legislatívou práva na zachovanie súkromia.

Náš tím

Robíme veci, pri ktorých na veľkosti nezáleží.