Blog

Ako postupovať pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti? Aké kroky musí zamestnávateľ podniknúť, aby naplnil podmienky platnosti výpovede?

Zákonník práce ukladá zamestnávateľom pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti so svojimi zamestnancami množstvo podmienok, ktorých naplnenie je kľúčové pre platnosť výpovede ako takej. Prinášame Vám praktický postup krokov, ktorými sa môžete ako zamestnávateľ pri „prepúšťaní“ riadiť.

Je možné postihnúť zamestnanca finančnou sankciou za porušenie pracovnej disciplíny?

V praxi sa množstvo zamestnávateľov pýta na to, či môže sankcionovať svojich zamestnancov krátením ich mzdy v prípade, že porušia pracovnú disciplínu. Ako sa s touto problematikou vysporiadať a ako zákonne sankcionovať zamestnanca, rozoberáme v tomto článku.

Osobná zodpovednosť správcov nadácie za ich konanie menom nadácie

V praxi nie sú zodpovedané otázky, či správcovia nadácie zodpovedajú za svoje rozhodnutia urobené menom nadácie, aký majú rozsah zodpovednosti, ak správca nadácie je zároveň zamestnancom nadácie, či a ako sa môže správca nadácie vyviniť zo svojej prípadnej zodpovednosti, trestnoprávne súvislosti konania správcu nadácie a pod. V tomto článku sa pokúsime priblížiť práve tieto aspekty života nadácie.

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás