JUDr. Pavel Šteiner

JUDr. Pavel Šteiner

Ako advokát pôsobím od roku 2006, kedy som úspešne zložil advokátske skúšky. Počas tohto obdobia som zistil, že vykonávať právo je mojim poslaním a zároveň privilégiom. Byť advokátom pre mňa znamená byť osobou, ktorá je privolaná na pomoc, ak je niekto v núdzi. Základnými princípmi, na ktorých budujem svoju reputáciu, sú integrita a odbornosť.

Vo svojom voľnom čase sa venujem svojej rodine a športu. Vyváženosť pracovného a súkromného živote je podľa môjho názoru kľúčom k osobnému šťastiu.

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás