Mgr. Viktor Varga

Mgr. Viktor Varga

Mojím prvým (a zrejme aj najväčším) snom trvajúcim od 6. roku života bola túžba stať sa právnikom. Táto predstava mi zostala počas celej základnej školy, osemročnom gymnáziu a nakoniec sa pretavila do štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Myslím si, že človek potrebuje mať v živote ciele, ktoré ho motivujú k ich dosiahnutiu a ženú vpred. Po splnení cieľa – ukončenia právnického vzdelania – je mojou ďalšou výzvou kvalitatívna odlišnosť poskytovaných služieb. Vnímam potrebu priniesť klientom pridanú hodnotu v dnešnom – možnosťami a advokátskymi kanceláriami preplnenom – svete. Aj preto okrem výkonu práce advokátskeho koncipienta pokračujem vo svojom vzdelávaní štúdiom na právnickej fakulte na doktorandskom stupni štúdia.

Môj osobný život sa skladá z kombinácie záľub ako sú futbal, turistika, beh. Rád oddychujem v prírode a snažím sa naplno žiť život aktívneho kresťana.

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás