Neziskové právo

Neziskové právo

Máme skúsenosti s zriaďovaním rôznych typov neziskových organizácií (nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia a pod.) ako aj pri poskytovaní právnej asistencie v súvislosti s ich poslaním poskytovať všeobecne prospešné služby verejnosti.

V rámci práva neziskových organizácií máme skúsenosti s nasledovným:

  1. Zabezpečovanie zmluvných vzťahov v rámci poskytovania sociálnych služieb, ako sú vzťahy medzi poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb, ako aj vzťahy medzi orgánmi verejnej správy a poskytovateľmi sociálnych služieb pri financovaní činnosti poskytovateľov,
  2. Príprava dobrovoľníckych zmlúv,
  3. Príprava súťažných podmienok pri účasti v charitatívnych akciách,
  4. Návrh grantových a fundraisingových schém.

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás