Advokátska kancelária Steiner & Associates kladie dôraz na potreby klienta, preto ako advokáti pozorne počúvame a menej hovoríme, keď nám klient vysvetľuje súvislosti o svojej právnej záležitosti.

Hľadáme najoptimálnejšie a najmenej bolestivé riešenie v medziach zákona tak, aby právne služby boli časovo aj finančne nenáročné a aby sme dosiahli cieľ vymienený klientom.  Sme si vedomí toho, že majetok alebo podnikanie, či už v malom alebo väčšom rozsahu, je niečo na čom ste tvrdo pracovali a my sme pripravení vám pomôcť pri bránení vašich záujmov.

Pri poskytovaní právnych služieb dodržiavame nasledovných 5 pilierov, na ktorých stojí filozofia advokátskej kancelárie Steiner & Associates.

Morálka

V prvom rade sa držíme základných princípov morálky a zakladáme si na bezúhonnosti tak v profesnom živote ako aj v súkromnom živote. Na morálne zásady myslíme vždy keď poskytujme právne služby našim klientom.

Jednoduchosť

Napriek tomu, že práca ktorú robíme nie je jednoduchá, snažíme sa vysvetliť právne záležitosti čo najjednoduchšie a rovnako vždy hľadáme najjednoduchšie právne riešenia.

Aktuálnosť

Permanentne sa vzdelávame a zdokonaľujeme v právnych oblastiach, na ktoré sa zameriavame a to prostredníctvom samoštúdia, účasti na konferenciách a komunikácii s profesionálmi v daných oblastiach. Náš klient si zaslúži právnu službu na najvyššej odbornej úrovni.

Precíznosť

Jedným zo základných atribútov kvalitného právnika je dôslednosť pri formulovaní stratégie právnych krokov, preto pri poskytovaní právnych rád kladieme dôraz na precíznosť a presnosť.

Predvídavosť

Šikovný advokát vždy myslí o krok vpred. My to dobre vieme, a preto pomáhame našim klientom vyhýbať sa právnym problémom.